Spa i Göteborg

Din Plats

På denna karta hittar du de olika spa anläggningar som du kan besöka. Kartan är nu förvald på Göteborg, vill du se vilken anläggning som är närmst dig så trycker du på pilen i högra hörnet på kartan så känner den av vart du är.

hitta aktiviteter

Kontaktuppgifter och länk till respektive anläggning är listade under kartan sorterat med den närmsta anläggning först.

   Spa

   göteborg

   • Oljevägen 100, 418 34 Göteborg
   • 031-726 25 00
   • info@arkenhotel.com

   göteborg

   • Mässans gata 24, 402 26 Göteborg
   • 031-708 83 25
   • room@upperhouse.se

   göteborg

   • Södra Allégatan 3, 413 01 Göteborg
   • 031-600 600

   göteborg

   • Ceresplatsen 1, 417 58 Göteborg
   • 031-60 06 00

   göteborg

   • Haga Östergata 6, 413 01 Göteborg
   • 031-60 06 00

   göteborg

   • Knipplekullen 8-10, 417 49 Göteborg
   • 031-348 40 00
   • info@sanktjorgenpark.se
   FRITIDSNÖJEN