Bio i Göteborg

Din Plats

På denna karta hittar du de olika biosalonger som du kan besöka. Kartan är nu förvald på Göteborg, vill du se vilken salong som är närmst dig så trycker du på pilen i högra hörnet på kartan så känner den av vart du är.

hitta aktiviteter

Kontaktuppgifter och länk till respektive biosalong är listade under kartan sorterat med den närmsta biosalongen först.

   Bio

   Göteborg

   • Skånegatan 16 B, 402 22 Göteborg
   • 08-56 26 00 00
   • kundservice@filmstaden.se

   Göteborg

   • Kungstorget 2, 411 16 Göteborg
   • 08-56 26 00 00
   • kundservice@filmstaden.se

   Göteborg

   • Götaplatsen 9, 411 34 Göteborg
   • 08-56 26 00 00
   • kundservice@filmstaden.se

   Göteborg

   • Kungsportsavenyen 45, 411 36 Göteborg
   • 031-20 80 11
   • info@bioroy.se

   Göteborg

   • Linnégatan 21, 413 04 Göteborg
   • 031-42 88 10
   • info@hagabion.se

   Göteborg

   • Skanstorget 1, 411 22 Göteborg
   • 031-711 43 44
   • capitolgbg@gmail.com

   Göteborg

   • Plåtslagaregatan 2, 417 57 Göteborg
   • 0704 388653
   • teater@aftonstjarnan.se
   FRITIDSNÖJEN